25.08.2010, 00:00

Vyskúšajte si jazdu po ceste obkolesenej vodou

Ďalšou zaujímavosťou Mikulovska a miestom, ktoré pri návšteve tohto kraja určite nevynechajte je priehrada Nové mlýny. Treba povedať, že ide vlastne o sústavu troch vodných nádrží, navzájom oddelených hrádzami, po ktorých vedú cesty. Predstavte si, že sa veziete v aute a na oboch stranách sa doširoka rozprestiera vodná plocha. S niečím podobným som sa stretol v Estónsku, na hrádzi spájajúcej ostrov s pobrežím. Už len samotný prejazd nimi je veľmi pekný zážitok.

Priehrada Nové mlýny je zaujímavo včlenená do krajiny a dodáva jej charakteristický vzhľad. Kvôli jej výstavbe bola zaplavená obec Mušov. Jej pozostatkom je chránená pamiatka -- kostolík na ostrove v strednej nádrži. Táto nádrž je útočiskom vodného vtáctva a je tiež chránená. Ďalšie dve, hornú aj dolnú, zasa využívajú rekreanti a domáci na zábavu. Populárne sú vodné športy ako jachting, kiting, windsurfing a rybolov. Na viacerých miestach dodnes z vody trčia ako sochy pozostatky obrovských stromov a dotvárajú tak zvláštny charakter priehrady.

V okolí je hneď niekoľko kempov, kde môžu prespať milovníci čundrového spôsobu života. No ak pred stanom uprednostňujete pevnú strechu nad hlavou, môžete sa ubytovať v niektorom z okolitých penziónov, alebo skúsiť šťastie na privátoch vo vinohradníckych dedinkách popri priehrade. My sme sa zastavili na jednom brehu a využili možnosť schladiť sa počas horúceho letného dňa.